Vad innebär det att göra en systematisk litteraturstudie?

Activity: Talk or presentationOral presentation

Description

Claes leder seminariet där fokus ligger på systematiska litteraturstudier och dess innebörd i en utbildningsvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och högskolepedagogisk kontext. Han visar också på skillnader i systematiska litteraturstudier i andra vetenskapliga discipliner såsom medicin och omvårdnadsvetenskap. Claes har själv genomfört en systematisk litteraturstudie som publicerats i två artiklar. Vid seminariet utgår han från dessa som exempel. Även litteraturstudier med utgångspunkt i Grant and Booth´s typologi om litteraturstudier behandlas.
Period2022-May-06
Held atLibrary and Higher Education Development

Keywords

  • systematiska litteraturstudier
  • systematic reviews
  • systematic literature reviews