Description

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.
Date made available2020-Jan-13
PublisherSvensk nationell datatjänst (SND)
Geographical coverageSkåne, Sverige

Cite this