Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

Dataset

Description

Data består av två översiktstabeller med sammanfattande information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland. I Sverige genomfördes undersökningen i tre kommuner i Skåne, i Tyskland omfattades fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen. Data är avidentifierade. Sammanfattning av variabler i data: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.
Date made available2019-Nov-27
PublisherSvensk nationell datatjänst (SND)
Date of data production2012-Jan-01 - 2017-Dec-31
Geographical coverageSverige, Tyskland

Cite this