Description

Material insamlad i Jonstorp norr om Osby med syftet att studera hur en konstruerad våtmark minska färgen på vattnet. Innehåller kemiska och hydrologisk data insamlad i fält. Kemiska data består av analysresultat från ackrediterat laboratorium och hydrologisk data återges i Excel-format.
Date made available2021-Nov-19
PublisherSvensk nationell datatjänst (SND)
Date of data production2019-Apr-01 - 2019-Oct-01
Geographical coverageOsby

Cite this