Årets Samverkanspris, Personal

Prize

Description

Fick Årets Samverkanspris, 2021, utdelat på Högskolans dag med motiveringen: ”Med stor entusiasm och generöst kunnande inom området mat- och måltidssvetenskap står Johanna för en viktig samverkansinsats. Hennes frekventa medverkan i radio och press, insats i innovationseventet Imagine, flitiga fördragshållande och engagerade inlägg på sociala medier gör henne sammantaget till en värdig mottagare av årets samverkanspris.”
Degree of recognitionLocal