Samverkanspris

Prize

Description

Priset lyfter fram personer som på olika sätt har utmärkt sig genom att skapa samhällsutveckling eller innovationer i samverkan med näringslivet, offentliga förvaltningar och ideella föreningar
Degree of recognitionRegional
Granting OrganisationsSparbanksstiftelsen 1826