Digital loggbok för reflektion och lärande under VFU

Project Details

Short Description

Nya arbetsformer, Ny teknik

Description

Detta projekt avsåg att undersöka hur studenternas arbete med VFU skulle kunna stödjas genom att de gavs möjlighet att via en digital loggbok kommunicera med två av kursens lärare. Syftet var att skapa tillfällen för egenreflektion som också stimulerades av kontinuerlig feedback. Följande forskningsfrågor formulerades för projektet;

Vad skriver studenter om då de får möjlighet att föra loggbok under sin VFU?
På vilka sätt har lärarnas feedback format innehållet i loggböckerna?
StatusFinished
Effective start/end date16-01-0117-01-01