Digitala matematikspel i undervisning i åk 1-3

Project Details

Short Description

En longitudinell studie på tre år i samverkan med företaget Pi Idé som producerat det digitala matematikspelet Mattebageriet som används i undervisning i skolor. En klass kommer att studeras med videoinspelningar under åk 1-3 för att se hur de använder spelen som utgångspunkt i problemlösning. Elevernas kommunikation kopplat till matematik är av speciellt intresse i studien.
Short titleMattebageriet
StatusActive
Effective start/end date21-08-0124-12-31

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)