Elitprojekt eller gräsrotsorganisering? Social representation i de sydsvenska hushållningssällskapen och dess betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen

Project Details

Short Description

Ebbe Kocks stiftelse, Lunds universitet
Diarienummer: EK2020-0036
Totalt belopp: 300 000 SEK
StatusFinished
Effective start/end date20-01-0121-12-31

Swedish Standard Keywords

  • Economic History (50203)