Färdighetsträning i att samtala på personcentrerad grund om känslomässiga och existentiella frågor

Project Details

Short titleFärdighetsträning i att samtala på personcentrerad grund
AcronymComPerCe
StatusActive
Effective start/end date22-08-2225-12-31