Project Details

Short Description

Projektet avser att tillsammans med vuxna personer som erhåller stöd enligt LSS och personal inom daglig verksamhet undersöka betydelsen av matlagning tillsammans och gemensamma måltider för att främja upplevd hälsa och välbefinnande hos målgruppen. Vidare är syftet att utifrån ett deltagarbaserat angreppssätt utveckla och därefter utvärdera en webbaserad utbildning med fokus på hur brukare och personal kan laga mat tillsammans inom LSS-verksamhet och kring betydelsen av matlagning tillsammans och gemensamma måltider.
StatusActive
Effective start/end date20-05-01 → …