Hur kan studenters relationskompetens utvecklas med stöd av avatar-teknik?

Project Details

Description

Projektet är väl förankrat i forskning och relevant för många utbildningar på HKR. Relationskompetens är grundläggande för lärare (Nordenbo et al. (2009) men även för andra relationsprofessionella (Aspelin, 2018), dvs. inom yrken "där förmågan att möta andra människor är avgörande för yrkeskunnandet" (Svenaues, 2009). Forskning visar att virtuella simuleringar (McGarr, 2021) och mer specifikt avatarteknik (Lindberg & Jönsson, submittat) är framgångsrika metoder för att främja pedagogiska kompetenser. Studenter som utbildas till relationsprofessioner behöver träna på att kommunicera i känsliga situationer innan de ställs inför skarpt läge. Avatarteknik har utvecklats enormt på senare år och framstår numera som ett trovärdigt sätt att förbereda studenter för yrkesverksamhet (Ersozlu et al., 2021). Vi avser att använda interaktiva simuleringar, s.k. Human-in-the-loop, där digitala avatarer styrs av "simuleringsexperter" utbildade för att arbeta med simulatorn. På HKR ligger vi i framkant gällande avatarteknik i utbildning (liksom när det gäller relationskompetens): en satsning har möjliggjort utbildning av en simuleringsexpert, inköp av simuleringsapparat och prenumeration på programvaran. På specialpedagogprogrammen finns moment om relationskompetens och avatarer inskrivet i kursplan och kursen genomförs första gången HT23. Kollegiet är förberett för detta. Vi har genomfört forskning och ett kvalitetsutvecklingsprojekt där tekniken prövats och visat sig fungera väl. Vi söker nu medel för att kunna följa och rapportera den första kursen av sitt slag samt utveckla en modell för hur man kan arbeta med ämnet mer brett på HKR. Projektet är nyskapande: utbildning av relationskompetens med stöd i avatarteknik har aldrig genomförts eller studerats tidigare.


StatusActive
Effective start/end date23-09-0124-09-01