Longitudinell studie av de specialpedagogiska programmen: Teman och utmaningar i speciallärare och specialpedagogers yrkesutövning

Project Details

Short Description

I projektet utforskar vi förekommande teman som framkommit genom enkätstudier om framtidens specialpedagogiska arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i analyser svar från blivande speciallärares och specialpedagogers kring deras förväntningar och förhoppningar inför sina framtida yrkesroller, strävar vi efter att belysa aspekter av dessa professioner i dagens och morgondagens utbildningssystem.
StatusActive
Effective start/end date22-09-0127-06-01

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)