Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare

Project Details

Short Description

Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling och vilken betydelse deras miljösyn har för hur de själva anser sig arbeta med området i förskoleverksamheten. Vidare är syftet att undersöka pedagogernas val av innehåll och metoder i verksamheten. Hur överensstämmer detta med kommunens strategier för hållbar utveckling och de nationella miljökvalitetsmålen?

Description

Studien är finansierad i samarbete med Gyllenstiernska Krapperupska stiftelsen och Högskolan Kristianstad.
StatusFinished
Effective start/end date14-01-0115-08-31