Project Details

Short Description

Detta är ett doktorandprojekt i tre delstudier som syftar till att ta reda på vad naturvetenskap skulle kunna vara på fritidshem.

Description

Första delstudien studerar uppfattningar hos lärare i fritidshem om vad naturvetenskap skulle kunna vara genom samtal i sex olika fokusgrupper. Andra delstudien ska i samverkan med arbetslag med verksamma lärare i fritidshem syfta till att ta fram planering (didaktiska modeller) för undervisning i fritidshem inom naturvetenskap. Den tredje delstudien kommer handla om att studera användandet av modellerna i praktiken. Doktorand Lisa Fransson, Huvudhandledare Lena Hansson, Bihandledare Daniel Östlund.
StatusActive
Effective start/end date21-09-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)