Pilotprojekt - vilket lärande erbjuds i digitala läromedel i svenska och matematik?

Project Details

Description

Syftet är att undersöka hur digitala läromedel framställer ämnesinnehåll och konstruerar arbetsuppgifter. Utifrån socialsemiotisk teori undersöks hur olika uttrycksformer används för att formulera innehåll,skapa interaktion och bygga ihop det som framställs, i två digitala läromedel i matematik och svenska för årskurs fyra.
StatusActive
Effective start/end date23-02-10 → …