Platsvarumärket Kristianstad

Project Details

Short Description

Övergripande syftar projektet till att öka kunskapen kring platsintressenters roll för implementeringen av ett platsvarumärke, med fokus på interna målgrupper såsom invånare, företagare, arbetstagare och offentlig sektor.
StatusFinished
Effective start/end date22-01-0122-12-31