Project Details

Description

Syftet med detta projekt är att studera förvaltningsövergripande samverkan med särskilt fokus på förutsättningar, inklusive hinder och framgångsfaktorer, genom att utforska chefers och medarbetares syn på samverkan och samverkansmodeller.
Short titleIHOPA
StatusActive
Effective start/end date22-06-0123-12-31