Science Kids - följeforskning om naturvetenskap i förskolan

Project Details

Short Description

Projektet har sin bakgrund i läroplanen för förskolans skrivelser om naturvetenskap som innehåll i förskolan. Barn ska enligt läroplanen bland annat få förutsättningar att utveckla förståelse för ”enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” och förmåga att samtala om naturvetenskap. Samtidigt upplever många pedagoger i förskolan naturvetenskap som ett svårt område att undervisa om och i linje med detta pekade Skolinspektionen i sin rapport om måluppfyllelse i förskolan ut hur naturvetenskap ofta behandlas fristående utan koppling till barnens eget undersökande eller vardag (Skolinspektionen, 2018). Behovet av kompetens-utveckling inom naturvetenskap poängteras i samma rapport. Den ideella föreningen BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, leder projektet Science Kids, med syfte att utveckla en stödstruktur i form av ett kostnadsfritt webbaserat undervisnings¬material i samverkan med science centers och förskolor. För att kunna dra nytta av erfarenheterna från Science Kids inför fortsatt utveckling av naturvetenskapsundervisning i förskolan önskar vi i samverkan med Bromölla kommun beforska det undervisningsinnehåll och arbetssätt som kommer i fokus när förskollärare samarbetar med science centers på detta sätt.
Short titleScience Kids
StatusActive
Effective start/end date22-09-0125-06-30