Äldres upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan: En allmän litteraturstudie

E. Ekman, E. Skoog, Jeanette Johansson, Kerstin Blomqvist

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

Värdighet är ett centralt begrepp inom svensk hälso- och sjukvård. Äldre personer är ofta i en utsatt position i vården på grund ett trefaldigt underläge – institutionellt, existentiellt och kognitivt – vilket kan hota deras värdighet.

I denna litteraturstudie ville vi beskriva äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. 14 kvalitativa artiklar matchade våra sökkriterier. Vi granskade artiklarna med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall och genomförde analysen enligt Fribergs analysmodell.

Upplevelsen av värdighet går huvudsakligen att sammanfatta i tre utsagor: (a) När du har tid för mig upplever jag att min värdighet stärks, (b) När jag blir inkluderad i beslutsfattande gällande min vård främjas min värdighet, (c) Att bli sedd för den jag är och inte för mitt kroppsliga åldrande främjar min värdighet.

Relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för att hjälpa äldre personer att bevara sin värdighet. Här är resurser viktiga, både i form av sjuksköterskans kunskap och organisationens förutsättningar att främja denna relation.
Original languageSwedish
Number of pages20
Journaläic Vetenskapligt supplement
Volume3
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2023-Feb-23

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this