Är du lönsam lilla småhus? användarflexibilitet och lönsamhet för fjärrvärme i flerbostadshus, en tvärsnittsanalys

Stefan Hellmer

  Research output: Contribution to journalArticle

  10 Downloads (Pure)

  Abstract

  En låg prisrespons hos konsumenter är en av förutsättningarna för ett naturligt monopol, som ett fjärrvärmeföretag, skall kunna utnyttja sin monopolställning. Fjärrvärme säljs företrädesvis för uppvärmning till flerbostadshus och småhus där småhusen har individuell mätning av förbrukningen medan flerbostadshusen har kollektiv mätning av förbrukningen. En grundläggande hypotes i denna studie är att småhusägare har en högre användarflexibilitet än konsumenter i ett flerbostadshus. I analysen används tvärsnittsdata för 187 fjärrvärmeverk i Sverige för året 2007 och resultatet indikerar att småhusägaren uppvisar en tydligt högre priselasticitet jämfört med flerbostadshuset. Analysen visar dessutom att varje ytterligare småhus som kopplas på i fjärrvärmenätet genererar en resultatminskning medan varje ytterligare flerbostadshus genererar en tydlig uppgång av rörelseresultatet för fjärrvärmeföretaget på orten.

  Original languageSwedish
  Pages (from-to)28-37
  Number of pages9
  JournalEkonomisk bebatt
  Volume39
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2011

  Swedish Standard Keywords

  • Economics (50201)

  Cite this