Addressing children's addressivity in other-oriented teaching: a matter of finalizing intersubjectivity or unfinalizing alterity?

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Jag ser fram emot en dialogkonferens i dubbel mening. Förutom att vi bokstavligen deltar i en konferens med dialogisk inramning, berör mitt konferensbidrag just dialogfilosofisk pedagogik. Jag skulle vilja lägga fram ett nyskrivet artikelmanus som i teoretiskt avseende bygger i huvudsak på Mikhail Bakhtins dialogfilosofi och Eugene Matusovs pedagogiska forskning i Bakhtins anda.

Arbetet, som har titeln “Addressing children’s addressivity in other-oriented teaching: a matter of finalizing intersubjectivity or unfinalizing alterity?”, problematiserar den traditionella definitionen av intersubjektivitet inom pedagogik och föreslår begreppet alteritet som ett än mer demokratiskt, mindre linjärt, mindre instrumentellt samt mindre konsensusorienterat dialogiskt alternativ. Institutionell kommunikation och instruerande undervisning diskuteras också på ett kritiskt vis och relateras vidare till frågan om dialogiskt lärande. Teoretiska resonemang illustreras med exempel från empiriska studier där barn är involverade i pedagogiska dialoger.

Nyckelord i sammanhanget är: dialogic pedagogy, Bakhtin, children, intersubjectivity, alterity, finalizing dialogues, unfinalizing dialogues.

Under min tilltänkta presentation kommer såväl det teoretiska (filosofiska) innehållet som de empiriska excerpten att diskuteras. Jag hoppas på en livfull diskussion i polyfonisk anda!

 

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2015
EventDialogkonferens 2015 - Pedagogisk forskning i Skåne -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceDialogkonferens 2015 - Pedagogisk forskning i Skåne
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Keywords

  • alterity
  • bakhtin
  • children
  • dialogic pedagogy
  • finalizing dialogues
  • intersubjectivity
  • unfinalizing dialogues

Cite this