Aktier, Obligationer och Derivat: En introduktion till ekonomisk teori och finansmarknaden

Martin Abrahamson, Martin Kockum

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Aktier, obligationer och derivat är värdepapper som handlas på den finansiella marknaden. Syftet med boken är att på ett enkelt sätt förklara marknaden där aktier, obligationer och derivat handlas. Anslaget i boken är tänkt att förklara för läsaren på ett sätt som möjliggör självstudier i ämnet, där vi inte förutsatt djupa ekonomiska eller matematiska förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Boken utgår från den svenska marknaden och grundläggande finansiell teori. Vi sätter värdepappren i sitt sammanhang och belyser hur investerare kan använda sig av olika värdepapper i sin investeringsstrategi. Investerarperspektivet dominerar i den här boken för att maximera nyttan för dig som student även i livet efter studierna, både privat och i ditt arbetsliv. För att ge en djupare och mer rättvisande bild av investeringar och den finansiella marknaden generellt så tar boken också upp individens begränsningar och marknadens tendens att då och då inte fungera som det är tänkt. Tanken är därmed att boken berör flera aspekter av den finansiella marknaden även om tyngdpunkten ligger på aktier, obligationer och derivat.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages148
Volume44446
Edition1
ISBN (Print)978-91-44-15357-5
Publication statusPublished - 2023-Feb-23

Swedish Standard Keywords

  • Business Administration (50202)

Cite this