Analys av modellerna för kompensation i Helsingborgs och Lomma kommun: Delrapport 4:1 från forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)

Elsie Kjeller, K. Ingemar Jönsson, Frida Franzén

Research output: Book/ReportReport

40 Downloads (Pure)

Abstract

Inom ramen för forskningsprojektet MuniComps analys av kommunernas tillämpning av ekologisk kompensation i samhällsplaneringen analyseradeskompensationsmodellerna i Helsingborgs och Lommas kommun. Båda kommuner bygger sina modeller på balanseringsprincipen från Tyskland som introducerades till Sverige under 1990-talet (Skärbäck, 1997). Balanseringsprincipen innehåller en skadelindringshierarki med fyra steg som innebär att negativ påverkan på naturvärden till följd av exploatering i första hand ska undvikas och i andra hand minimeras. Kan påverkan inte undvikas eller minimeras så ska värdenakompenseras antingen genom utjämning eller ersättning. Utjämning betyder att kompensation görs inom planområdet med ett liknande värde. Ersättning betyder att kompensation antingen görs med ett annat värde och/eller med samma värde på annan plats än planområdet. [...]

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
ISBN (Electronic)978-91-87973-68-0
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameKristianstad University Press

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this