Analytisk och holistisk bedömning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in book

Abstract

Tänk dig att eleverna fått i uppgift att lösa ett matematiskt problem. När du ”rättar” elevernas lösningar kontrollerar du att svaret är korrekt. Men som matematiklärare kan man även göra en bedömning av andra aspekter än enbart vad som är korrekt. Man kan till exempel se om eleven valt en lösningsmetod som är lämplig för det aktuella problemet, om lösningen är lätt att följa, om beräkningarna är rimliga och om eleven använder matematiska termer och symboler på ett adekvat sätt. Att på detta sätt göra en bedömning av flera olika aspekter av elevens lösning, innebär att man gör en analytisk bedömning. Motsatsen, det vill säga att man gör en övergripande bedömning, utan att beakta enskilda aspekter var för sig, kallas för holistisk bedömning.

Original languageSwedish
Title of host publicationHållbar bedömning
Subtitle of host publicationBildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete
EditorsÅsa Hirsh
Place of PublicationMilton Park, Abingdon, Oxon, UK
PublisherNatur och kultur
Pages188-200
Number of pages12
ISBN (Print)9789127827301
Publication statusPublished - 2021

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this