Användning av uttryck och innebörd i relation till uppfattning av ett fysikaliskt fenomen och dess didaktiska implikationer

Christer Alvegård, Elsie Anderberg, Lennart Svensson, Thorsten Johansson

Research output: Contribution to conferencePaper

57 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages77-87
Number of pages10
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this