Att äta är en fråga om tajmning: klinisk översikt

Maria Lennernäs

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  2 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dygnsrytm, hunger, törst, mättnad, temperatur, sexlust, blodsockermobilisering, substratutnyttjande och energiomsättning styrs från kärnor i hypotalamus.

  Dygnsrytmen styr beteende och fysiologiska processer till rätt tidpunkt för att hushålla med kroppens resurser. Vävnader och organ ska inte belastas kontinuerligt eller oväntat.

  Nattätande och dagsömn desynkroniserar dygnsrytmen.

  Åldersförändringar i hypotalamus orsakar aptitbortfall, tidsdesorientering, uttorkning och sömnstörningar hos äldre, som kan behöva äta frekvent och ha kortare nattfasta.

  Dygns- och måltidsrytmen bör utredas vid metabola störningar och fetma.

  Vid anorexi, bulimi, typ 2-diabetes, sängvätning och senil demens bör dygnsrytmens prestanda utredas – testa kronoterapi.

  Original languageSwedish
  Pages (from-to)2084-2095
  Number of pages11
  JournalLäkartidningen
  Volume107
  Issue number36
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this