Att åldras – igår, idag och i morgon: förändrade förutsättningar

Research output: Other contribution

Abstract

Äldre idag är generellt friskare, längre och äter bättre än tidigare generationers äldre. Kommer utvecklingen att hålla i sig även i framtiden? Ja, under överskådlig framtid är det mycket som tyder på detta.

Den stora samhällsutmaningen är att motverka livsstilsrelaterade sjukdomar och ojämlikhet i hälsa. Men sjukdomsmönster förändras och ”nya” sjukdomar, som traditionellt inte förknippats med nutrition, exempelvis demenssjukdomar, kommer sannolikt i framtiden att bli av nutritionellt intresse. Ny kunskap och hälsosamma kostmönster i kombination med fysisk aktivitet kommer förmodligen att hålla äldre friska och vitala längre i framtiden.

Original languageSwedish
PublisherNutritionsfakta.se kunskapsportalen om mat och hälsa
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Nutrition and Dietetics (30304)

Cite this