Att anpassa undervisningen efter eleverna

Research output: Other contribution

18 Downloads (Pure)

Abstract

Innehållet i artikeln lyfter praktiknära forskning som synliggör hur olika skolor har arbetat med att skapa inkluderande undervisning för att möta elevers olikheter. I denna forskning ger lärare exempel på hur de arbetar med stödjande strukturer i lärmiljön. 

I artikeln belyses även Universal Design for Learning (UDL) som är ett ramverk för inkludering när det gäller planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 

Original languageSwedish
PublisherSkolverket
Place of PublicationStockholm
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Keywords

  • universal design for learning

Cite this