Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

    Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

    4 Downloads (Pure)
    Filter
    Preprint

    Search results