Att kunna och vilja arbeta längre

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in bookpeer-review

Abstract

Möjligheten att arbeta till en högre ålder är en komplex och mångdimensionell fråga som inkluderar många faktorer. Den teoretiska modellen som beskrivs visar på komplexiteten Möjligheten att arbeta påverkas på olika nivåer, och det beror inte enbart på individen utan det är i första hand chefer, organisationer och företag som skapar förutsättningarna för de äldre medarbetarna på arbetsplatsen och i arbetsmiljön genom sina beslut och åtgärder. Det kan handla om arbetstider, tillgång till kompetensutveckling, klimat, organisationskultur och åldersattityder etc. De yttre ramarna för möjligheten att fortsätta arbeta till en högre ålder eller gå i pension skapas på samhällsnivån genom beslut om lagar, regler, pensionsålder, pensions- och socialförsäkringssystemet. Samhällets lagar och regler styr även över företagens och organisationernas möjligheter att erbjuda åtgärder för medarbetarna.
Original languageSwedish
Title of host publicationFriska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar
PublisherArbetsmiljöverket
Pages37-60
Number of pages24
Volume2016
Edition8
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Publication series

NameKunskapssammanställning
PublisherArbetsmiljöverket
Number8
Volume2016
ISSN (Print)1650-3171

Swedish Standard Keywords

  • Occupational Health and Environmental Health (30303)

Cite this