Att skapa förutsättningar för tillhörighet i gymnasieskolan

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Den här artikeln utgår ifrån forskning om betydelsen av att utbildning bidrar till att elever utvecklar en känsla av tillhörighet samt betydelsen av lärar-elev relationer och kamratrelationer. En grundläggande och bärande idé i texten är att elevers trivsel, välmående och känsla av tillhörighet är basal i deras personliga utveckling och för att de i sin pågående utbildning på ett självständigt sätt ska kunna utveckla nya kunskaper och insikter.
Original languageSwedish
PublisherSkolverket
Commissioning bodySwedish National Agency for Education
Number of pages13
Publication statusPublished - 2022-Jan

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this