Barnsliga sammanhang: Forskning om barns och ungdomars hälsa och välmående

Research output: Book/ReportAnthology

196 Downloads (Pure)

Abstract

I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context (CYPHiSCO) förenas forskare knutna till Högskolan Kristianstad i sitt gemensamma intresse för barns och ungdomars hälsa och välmående. När vi nu ger ut vår tredje antologi, de tidigare utkom 2017 respektive 2019, tar vi bland annat utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling där fera av målen kan kopplas till den forskning som bedrivs inom miljön. Samtliga 17 mål är av betydelse för barn och ungdomar, och i forskningssammanhang vill vi lyfta fram delmål 16.7 i Agenda 2030 om lyhördhet och deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Barns och ungdomars deltagande i forskning möjliggör att de får komma till tals i frågor och beslut som berör dem. I denna antologi gör vi några nedslag, främst utifrån barns och ungdomars perspektiv, men även utifrån betydelsefulla vuxna i deras närhet.

Original languageSwedish
PublisherKristianstad University Press
ISBN (Print)978-91-87973-72-7
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameKristianstad University Press
No.3

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this