Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet

Bo Nilsson (Editor), Eva Clausson (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology

36 Downloads (Pure)

Abstract

I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context,CYPHiSCO, förenar forskare vid Högskolan Kristianstad sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. I CYPHiSCO bedrivs både grundforskning om faktorer som står i samband med hälsa och tillämpad forskning såsom aktionsforskning eller utvärderingar av preventionsprogram. I denna bok har vi samlat några av forskningsmiljöns aktuella forskningsprojekt. Ett genomgående tema är hur barns och ungas delaktighet och handlingsutrymme utgör viktiga aspekter av deras hälsa och välbefinnande, något som i boken ses ur ett salutogentperspektiv.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
ISBN (Print)9789187973178
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)
  • Social Sciences (5)

Cite this