Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars uppväxt och livsvillkor

Eva Clausson (Editor), Bo Nilsson (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologypeer-review

89 Downloads (Pure)

Abstract

I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context(CYPHiSCO) förenas forskare knutna till Högskolan Kristianstad i sitt gemensammaintresse för barns hälsa och livsvillkor. I denna forskningsantologi,som är den andra i ordningen, presenteras aktuella forskningsprojekt medteoretiska och praktiska exempel. Antologin visar CYPHiSCOs bredd: från deallra yngsta barnen och deras föräldrar till ungdomar, inklusive barn ochunga med olika funktionsnedsättningar. I antologin presenteras forskningom barn och ungdomars existentiella hälsa, sömn och medievanor, förskolebarnsrörelse, motorik och fysisk aktivitet, barns rapportering om olyckor, barni militära familjer, fysisk aktivitet hos barn med Downs syndrom samt möjlighetertill estetiska uttryck.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
ISBN (Print)978-91-87973-43-7
Publication statusPublished - 2019

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this