Betydelsen av alkohol och drogsamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge län: en utvärdering

Agneta Abrahamsson

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Rapporten utgår ifrån länssamordnarens egen beskrivning av funktionen och speglar den sedan i andra intressenters/informanters uppfattningar av hennes funktion. De uppfattar att arbetet som länssamordnare har fungerat mycket bra. Däremot har hon inte lyckats med att bygga upp en länsövergripande struktur för folkhälsoarbetet på beslutsfattande nivå. Något som är nödvändigt för att på lång sikt åstadkomma ett effektivt arbete. Rapporten avslutas med två förslag till framtida organisation av arbetet i länet och hur utvecklingen av policy och handlingsprogram kan gå till.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKarlskrona
  PublisherLänsstyrelsen Blekinge län
  Publication statusPublished - 2009

  Swedish Standard Keywords

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology (30302)

  Cite this