Betygens funktion och framtid

Alli Klapp, Anders Jönsson

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in book

Abstract

I detta kapitel lyfter vi två problematiska sidor av dagens målrelateradebetygssystem, som kan ha negativa och långtgående konsekvenser för ett stort antal elever, men även för samhället i stort. Dessa sidor av betygssystemet handlar dels om betygens likvärdighet och urvalsfunktion, dels om betygsskalan och betygssteget F (dvs. betyget för icke godkänt resultat). Ett utbildningssystem med höga krav på behörighet (betyg) och som dessutom har ett icke godkänt betygssteg (F), riskerar att leda till att elever stängs ute från vidare utbildning såsom gymnasieskolan – trots att denna i dag är informellt obligatorisk och nödvändig för att komma vidare inom utbildningssystemet eller för att få arbete. Frågan är när i utbildningssystemet en formell urvalsfunktion behövs och vilka möjligheter till fortsatt utbildning vi erbjuder elever som får icke godkända betyg.

Original languageSwedish
Title of host publicationPerspektiv på skolans problem
Subtitle of host publicationvad säger forskningen?
EditorsA. Fejes, M. Dahlstedt
Place of PublicationMalmö
PublisherStudentlitteratur AB
Pages381-392
Number of pages11
ISBN (Print)9789144133898
Publication statusPublished - 2020

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this