Bildning för alla! en pedagogisk utmaning

Thomas Barow (Editor), Daniel Östlund (Editor)

  Research output: Book/ReportAnthology

  2 Downloads (Pure)

  Abstract

  Sedan mer än 200 år har ”Bildning för alla!” varit en pedagogisk utmaning. Devisen är knuten till tankar om likvärdighet, delaktighet och allas rätt till utbildning i ett inkluderande samhälle, men i boken betonas samtidigt de pedagogiska utmaningar som dessa intentioner för med sig. I antologin tar 26 författare från de nordiska länderna och Storbritannien upp aktuella frågor som på olika sätt knyter an till uppgiften om hur utbildningssystemet kan utvecklas i förhållande till elevers olikheter. I boken behandlas teman som varit centrala i forskningen hos professor Jerry Rosenqvist, som nu efter mer än fyra decennier av pedagogisk verksamhet går i pension. Boken tillägnas honom.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherHögskolan Kristianstad
  ISBN (Print)978-91-979422-3-2
  Publication statusPublished - 2012

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this