Coach i socialt arbete och i dialogcoaching: om reflektion och dialog som gör skillnad

Ann-Margreth E. Olsson

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Reflekterande och lärande dialog har använts inom ramen för coaching i Länsstyrelsen i Skåne läns projekt “Stärkt skydd för utsatta barn”. Deltagarna i denna studie var socialsekreterare i fyra skånska kommuner och författande forskare var projektets coach. Studien har socialkonstruktionistisk utgångspunkt och betonar att ord får sin betydelse i de sammanhang de används och genom sin användning. Dialogens väsen handlar om kommunikation med spontan och levande responsivitet hos deltagarna där de ömsesidigt involverar och involveras med varandra. Coachingen omtalas som betydelsefull för hur den egna identiteten som utredande socialsekreterare utvecklas. Deltagarna berättar om växande självförtroende och arbetsglädje. Coaching omtalas som forum för reflektion i och om den egna praktiken samt till att lära av egna och varandras erfarenheter. Coachingen skapar tillfällen till utveckling och fördjupning av egna kunskaper och färdigheter men också till att utveckla ökad medvetenhet om sin egen betydelse och förmåga.

Lärande och ökad medvetenhet om sin egen med- och påverkan i olika situationer går hand i hand med utveckling av de sociala utredningarna och utredningsarbetet. Aktuella barn och föräldrar berättas om som responderande på socialsekreterarnas agerande på sätt som socialsekreterarna uppfattar som positivt.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherLänsstyrelsen i Skåne län
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Publication series

NameSkåne i Utveckling
No.2006:1
ISSN (Print)1402-3393

Swedish Standard Keywords

 • Social Sciences (5)

Keywords

 • appreciative inquiry
 • coach
 • dialogical conversation
 • domains
 • involving
 • joint actions
 • learning by doing
 • narrating
 • narrative
 • reflecting team
 • responsivness
 • social constructionism
 • social work
 • supervision
 • systemic practice

Cite this