Den blivande förskollärarens formering: en studie av verksamhetförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

Marie-Louise Hjort, Niklas Pramling

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Downloads (Pure)

Abstract

I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

Original languageSwedish
Pages (from-to)1-18
Number of pages17
JournalNordisk Barnehageforskning
Volume7
Issue number10
Publication statusPublished - 2014

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this