Design av AI-drivna praktiker för högre utbildning

Montathar Faraon, Kari Rönkkö, Veronica Granlund

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

8 Downloads (Pure)

Abstract

Artikeln diskuterar hur man skulle kunna utforma en design för AI-praktiker i högre utbildning. En utgångspunkt är att lärare vid högskolorna har haft tillgång till hjälpmedel för att identifiera textöverlappning men idag inte har motsvarande tillgång till tjänster som identifierar AI-genererade texter. Författarna ger exempel på sådana tjänster som finns eller är under utveckling och antar att de snart kommer att vara lika accepterade och använda som textjämförelsetjänster. Texten ställer bland annat frågan om användningen av AI kan leda till att studenternas fokus förskjuts från lärande till teknikanvändning och diskuterar även vem som bör ansvara för utformningen av högre utbildning. Är det de stora företagen som utvecklar AI-tjänster eller vi som arbetar inom högre undervisning? I slutet av artikeln diskuterar författarna möjligheten att utveckla Blooms taxonomi till en digital taxonomi. Syftet är att tydliggöra hur olika verktyg kan användas på olika nivåer, vilket kan vara ett sätt att skapa och utforma AI-drivna metoder och strategier.
Original languageSwedish
Pages11-19
Number of pages9
Volume2024
No.1
Specialist publicationHögskolepedagogisk debatt
PublisherKristianstad University Press
Publication statusPublished - 2024-Apr

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this