”Det är bra att hon liksom har suttit och liksom verkligen kollat oss”: gymnasieelevers tal om självständigt arbete

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

  Abstract

  I en pågående studie om gymnasieskolans kurs "gymnasiearbete" undersöks hur 20 svenska gymnasieelever resonerar kring sin undervisning och sitt självständiga arbete mot bakgrund av de förändringar som blev en följd av Lgy11. Vårt syfte är att utforska vilka värden, normer och premisser som ligger till grund för deras föreställningar om kursen. Detta gör vi genom att iscensätta och analysera fokusgruppssamtal samt klassrumsobservationer. Under denna presentation belyses forskningsprojektet såväl empiriskt som teoretiskt. Ett av våra huvudresultat visar att eleverna ser sig beroende av sin lärare i hög grad. De tillskriver henne en strukturerande roll, bland annat med avseende på tidsramarna i arbetsprocessen. Detta är intressant att diskutera och problematisera i relation till såväl deras ambitionsnivå som beskrivna arbetsinsats. Vidare pekar resultatet på att elevernas uppfattning om hur arbetet bedöms blir avgörande för synen på det egna lärandet.

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2017
  EventDialogkonferens - Pedagogisk forskning i Skåne, Högskolan Kristianstad, 21/8, 2017 -
  Duration: 1980-Jan-01 → …

  Conference

  ConferenceDialogkonferens - Pedagogisk forskning i Skåne, Högskolan Kristianstad, 21/8, 2017
  Period80-01-01 → …

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this