"... det var bara en bögdjävel": på väg mot en strategi att förebygga och motverka homofientligt våld

Hans Knutagård

Research output: Book/ReportReport

65 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten ”... det var bara en bögdjävel” handlar om hur vi kan förebygga och motverka homofientlighet, som tillsammans med rasism, främlingsfientlighet och olaga diskriminering ingår i det övergripande begreppet hatbrott. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv analyseras litteratur, intervjuer och ett antal fall av homofientligt våld, merparten tingsrättsdomar. Författaren kommer fram till att själva handlingen är homofientligt våld, medan den verksamhet som leder fram till handlingen är: ungas könskonstruerande våld i mötet mellan representanter för majoritets- och minoritetskulturer i olika kulturhistoriska kontexter. Detta könskonstruerande våld lärs in som inre handlingsberedskaper. Det homofientliga våldet, i vid definition, måste därför förebyggas och motverkas både på ett strukturellt och personligt plan. I det förebyggande och motverkande arbetet är det därför viktigt att flytta fokus från den utlösande handlingen av homofientligt våld till de handlingsberedskaper och de verksamheter som leder fram till detta.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherRFSL rådgivningen i Skåne
ISBN (Print)91-973883-1-9
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Publication series

NameRapportserie / RFSL, Rådgivningen Skåne
No.2003:1
ISSN (Print)1654-4803

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this