Development and quality assessment of the psychometric properties of the Self-Efficacy in Lifestyle Counselling scale (SELC 20 + 20) using Rasch analysis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Många livsstilssjukdomar kan förebyggas och behandlas genom hälsosammalevnadsvanor. De levnadsvanor som har störst inverkan på hälsan inkluderar matvanor, tobaksbruk, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet. Socialstyrelsen kräver att all vårdpersonal, vid varje vårdmöte, ska erbjuda patienter samtal om deras levnadsvanor, men forskning visar att enbart 30% av alla patienter i Sverige får detta erbjudande. En orsak till detta är att vårdpersonal inte känner sig rustade för samtal om levnadsvanor. Tidigare studier antyder att utbildning om levnadsvanor skulle kunna ge bättre förutsättningar för vårdpersonal och leda till att fler patienter erbjuds samtal om levnadsvanor. Syftet med den här studien var att utveckla ett frågeformulär som mäter tilltro till egen kunskap och förmåga att samtala med patienter om levnadsvanor, samt kvalitetstesta dess mätegenskaper. Grundat på ett redan existerande frågeformulär, nationella riktlinjer och 18 intervjuer medsjuksköterskestudenter, lärare, kliniker och experter inom området levnadsvanor, utvecklades ett frågeformulär. Denna besvarades sedan av 310 sjuksköterskestudenter, och dess mätegenskaper analyserades. Resultatet visar att frågeformuläret är lätt att förstå och har goda mätegenskaper. Det har god reliabilitet för gruppanvändning, svarsalternativen fungerar som förväntat och det finns inga systematiska skillnader i hur frågeformuläret besvaras. Teoretisk kunskap och praktisk förmåga visade sig vara två olika delar, där teoretisk kunskap är en förutsättning för praktisk förmåga att samtala om levnadsvanor. Vår förhoppning är att frågeformuläret i framtiden ska kunna användas i vårdutbildningar och i klinisk verksamhet för att utvärdera utbildningsinsatser kring samtal om levnadsvanor.

BACKGROUND: Globally as well as in Sweden, diseases that are caused by unhealthy lifestyle habits are the most common causes of death and disability. Even though there are guidelines that oblige all health-care professionals to counsel patients about lifestyle, studies have shown that it is not prioritized within healthcare. One reason for this among nurses has been shown to be lack of confidence in knowledge and counselling skills. This study aimed to develop, and quality assess the psychometric properties of an instrument to measure self-efficacy in lifestyle counselling.

METHODS: An instrument inspired by an American instrument, following Bandura's recommendations for development of self-efficacy measures, was developed according to Swedish national guidelines for disease-prevention. The instrument was revised after cognitive interviews with nursing students, university teachers within health sciences, and clinical experts, then administrated to 310 nursing students at different levels in their education. The instrument was tested with Rasch Measurement Theory, with focus on dimensionality, local dependency, targeting, reliability, response category functioning, Rasch model fit, and differential item functioning by age, gender, educational level and previous health care education.

RESULTS: The development of the instrument resulted in 20+20 items, 20 items about self-efficacy in knowledge, and 20 items about self-efficacy in ability to counsel persons about their lifestyle. The analyses showed that knowledge and ability are two different, but related, constructs, where ability is more demanding than knowledge. The findings provide support (considering dimensionality and local dependency) for that all 20 items within the knowledge construct as well as the 20 items within the ability construct can be summed, achieving two separate but related total scores, where knowledge (reliability 0.81) is a prerequisite for ability (reliability 0.84). Items represented lower self-efficacy than reported by the respondents. Response categories functioned as expected, Rasch model fit was acceptable, and there was no differential item functioning.

CONCLUSIONS: The SELC 20 + 20 was found to be easy to understand with an acceptable respondent burden and the instrument showed good measurement properties.
Original languageEnglish
Article number20
Number of pages15
JournalHealth and Quality of Life Outcomes
Volume22
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2024-Feb-23

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development and quality assessment of the psychometric properties of the Self-Efficacy in Lifestyle Counselling scale (SELC 20 + 20) using Rasch analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this