Digital loggbok för reflektion och lärande under VFU

Maria Eriksson, Andreas Redfors

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Under VFU-period i NT-kurs för blivande grundlärare 4-6 implementerar och utvärderar studenterna en av dem utvecklad undervisningssekvens. Projekt har undersökt hur studenterna under VFU interagerar med två kurslärare genom en digital loggbok. 

Tio skriftliga loggböcker under genomförd VFU-period i grundskolan, årskurs 4, 5 eller 6 har samlats in. Studenterna var ombedda att dagligen ”skriva av sig” om sina erfarenheter. De fick instruktion att skriva fritt om sådant som kändes angeläget. Följande forskningsfrågor formulerades:

Vad skriver studenter om då de får möjlighet att föra loggbok under sin VFU? På vilka sätt har kurslärarnas feedback påverkat innehållet i loggböckerna?

Sammanfattningar av analysresultat med fokus på NT-didaktik presenteras på konferensen.

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2018
EventNationell ämnesdidaktisk konferens, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 26-27 april, 2018 -
Duration: 2018-Apr-262018-Apr-27

Conference

ConferenceNationell ämnesdidaktisk konferens, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 26-27 april, 2018
Period18-04-2618-04-27

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this