Disciplinärt urskiljande av representationer i matematik: vad ser studenterna och vad ser de inte?

Urban Eriksson

Research output: Contribution to conferenceAbstract

16 Downloads (Pure)

Abstract

Att lära sig matematik innebär att lära sig "läsa" och "skriva" alla de semiotiska resurser som används för att kommunicera ämnet. Med erfarenheter från andra discipliner, så som astronomi och fysik, vet man att det är svårt för studenter att urskilja disciplinära affordanser av semiotiska resurser och därmed lära sig ämnet och bli en del av disciplinen. Preliminära resultat visar på att detta också gäller för urskiljandet av matematiska semiotiska resurser av olika typ. Den teoretiska utgångspunkten för analys av dessa resurser är en generell hierarki som beskriver olika grader av disciplinärt urskiljande: "The anatomy of disciplinary discernment" (Eriksson et al., 2014). Vi kommer att visa och diskutera ett antal exempel hämtade från funktioner och integraler, där disciplinära affordanser identifieras, både synliga och implicita ("appresented"), av olika komplexitetsgrad och dimensionalitet. Med dessa exempel som utgångspunkt diskuteras möjliga strategier för undervisning och lärande.

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2018
EventMatematikbiennalen 2018 -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceMatematikbiennalen 2018
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Other Mathematics (10199)
  • Didactics (50302)

Cite this