Dyskalkyli: specifika matematiksvårigheter

Anna-Lena Lindekvist

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

37 Downloads (Pure)

Abstract

På Solskolan, en enparallellig f-6 skola finns ett par elever med mycket stora svårigheter i matematik. Det är särskilt en elev, en flicka som går femte året, som vållat sina lärare stort huvudbry. Vid en diskussion om kompetensutveckling framkastades frågan om det inte fanns någon bland personalen som kunde tänka sig att fördjupa sig inom området dyskalkyli. Jag anmälde mig som intresserad eftersom jag arbetat med en av de elever som har mycket stora svårigheter, större än jag någon gång stött på under mina dryga trettio år som lärare, och genom detta funderat mycket på vad som ligger bakom och hur man bör möta denna typ av elever i skolan. Det här läsåret har jag delar av min tjänst som resurs och har då, genom specialläraren i matematik, kommit i närmare kontakt med ovan nämnda elevs problem. Syftet med mitt arbete är dels att fördjupa mina kunskaper när det gäller matematiksvårigheter och då inrikta mig på specifika matematiksvårigheter – dyskalkyli, dels att, tillsammans med specialläraren i matematik, närmare studera en elev med mycket stora svårigheter i matematik för att ta reda på om hennes svårigheter i matematik kan innefattas i begreppet dyskalkyli.

Original languageSwedish
No.2
Specialist publicationTsunami
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this