Elevers kunskapsutveckling och förståelse av ekologiska processer

Gustav Helldén

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Bokens innehåll bygger på en longitudinell studie då författaren följde hur enskilda elevers förståelse av ekologiska processer utvecklades från årskurs två till årskurs åtta i grundskolan samt hur eleverna såg på sin kunskapsutveckling i början av sista terminen på gymnasiet. Författaren beskriver och diskuterar elevers förståelse av ett antal ekologiska fenomen som handlar om villkor för liv, växande och nedbrytning i naturen samt om blommans roll.

Några av frågorna som ställs i boken är:

• Vilka föreställningar har elever om de gröna växternas villkor för liv och växande?

• Vad föreställer sig elever att det händer med döda växter på marken? Hur uppfattar de att jord bildas?

• Hur föreställer sig elever att tillväxten från frö till fullbildad växt går till?

• Vilka tankar har elever om blommans roll?

Boken vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare.

Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherLiber
ISBN (Print)978-91-47-10026-2
Publication statusPublished - 2013

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this