Färdighetsträning i att samtala om känslomässiga och existentiella frågor i sjuksköterskeutbildningarna: ComPerCe studien

Research output: Contribution to conferenceOral presentation

Abstract


Bakgrund: Personcentrerad vård utgår från personens upplevelse av sina problem och situation. För att förstå personens tankar och känslor behöver vårdpersonal föra samtal där de aktivt lyssnar in personen. Sådana samtal har av vårdpersonal beskrivits som utmanande särskilt gällande känslomässiga och existentiella frågor. En modell för färdighetsträning har utvecklats och införts inom sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå vid HKR. Modellen har strukturen; studenterna ser en filmad föreläsning; genomför praktisk färdighetsträning som ett simulerat samtal som ljudinspelas. Studenterna granskar samtalet utifrån en granskningsmall och reflekterar. Lärarna gör en återkopplingsfilm på inlämningen som studenterna reflekterar över.

Frågeställning: Vilka är studenters erfarenheter av färdighetsträning i samtal på personcentrerad grund?

Metod: Semi-strukturerade intervjuer genomfördes individuellt (n=3) eller i grupp (n=6) med studenter på grund- och avancerad nivå. Skriftliga reflektionsuppgifter (n=301) och intervjuer har analyserats med innehållsanalys. Studentrepresentanter ingår i forskningsprocessen.
Resultat: Det var utmanande, givande och lärorikt. Tydliga instruktioner, avsatt tid, en trygg och lugn miljö var betydelsefulla förutsättningar för att genomföra samtalsträningen. Genom att lyssna på eget inspelat samtal var det möjligt att reflektera över egna styrkor och utmaningar i att samtala. Att få återkoppling på eget och andras samtal var lärorikt. Över lag en spännande och viktig träning.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2023-Dec-14
EventKvalitetskonferens HKR 2023 - Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sweden
Duration: 2023-Dec-142023-Dec-14

Conference

ConferenceKvalitetskonferens HKR 2023
Country/TerritorySweden
CityKristianstad
Period23-12-1423-12-14

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this