Färgblind rasism: problemföräldrar, utanförskapsområden och fostran till svenskhet

Vanja Lozic, Magnus Dahlstedt

  Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

  Abstract

  Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang. I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur de båda begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet.

  Boken är indelad i två avsnitt. Kapitlen i den första delen undersöker i första hand historiska fenomen och frågeställningar. I del två analyserar författarna debatter och förhållanden som rör dagens svenska vithet och samtida svenska rasrelationer.

  Forskningsfältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier är fortfarande relativt nytt. Den här antologin visar att fältet växer och att det i dag pågår forskning om ras och vithet inom flera olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner.

  Boken är avsedd för studenter på universitet och högskolor.

  Original languageSwedish
  Title of host publicationRas och vithet
  Subtitle of host publicationSvenska rasrelationer i går och i dag
  EditorsTobias Hübinette
  Place of PublicationLund
  PublisherStudentlitteratur AB
  Pages215-236
  Number of pages21
  ISBN (Print)9789144117980
  Publication statusPublished - 2017

  Swedish Standard Keywords

  • International Migration and Ethnic Relations (50904)
  • Social Sciences Interdisciplinary (50901)
  • Pedagogy (50301)

  Cite this